Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Το Αριστερό μου Χέρι

Το Αριστερό μου Χέρι 

Γράφτηκε από την  
Αφορά το 10% του συνολικού πληθυσμού και λίγα χρόνια πριν ανακαλύφθηκε το «υπαίτιο» γονίδιο με την ονομασία LRRTM1. Αυτά και μόνο μπορεί να δείχνουν την εικόνα ενός «διαφορετικού» παιδιού. Όμως  η αριστεροχειρία δεν είναι ελάττωμα και η πίεση στο παιδί να χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι, μόνο προβλήματα μπορεί να προκαλέσει.  Πιθανώς να υπάρξουν δυσκολίες όταν το παιδί μπει στο στάδιο της προγραφής και αργότερα της γραφής. Ωστόσο υπάρχουν προσαρμογές και τεχνικές που θα βοηθήσουν το παιδί να μάθει να γράφει σε έναν κόσμο που δημιουργήθηκε για δεξιόχειρες.

Κάποιες από τις δυσκολίες που μπορεί να φανούν είναι :
 • Δυσκολίες στον προσανατολισμό : Κάποιοι αριστερόχειρες χρειάζονται περισσότερη εξάσκηση για να μάθουν ότι η φορά γραφής και ανάγνωσης είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά και να την αυτοματοποιήσουν.  Μπορεί να χρειαστεί ένα είδος οπτικής υπενθύμισης, π.χ. μια κόκκινη λωρίδα χαρτιού στην αριστερή μεριά της σελίδας.  Επίσης οι αριστερόχειρες βρίσκουν την δεξιόστροφη και ανοδική φορά πιο εύκολη απ’ ότι την αριστερόστροφη και καθοδική που απαιτούν τα γράμματα. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται ως δυσκολία στη γραφή μεμονωμένων γραμμάτων, αλλά επηρεάζει την ροή και την ταχύτητα γραφής λέξεων και προτάσεων
 • Δυσκολίες στις χωρικές σχέσεις : Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αριστερόχειρες υπερέχουν ως προς την αντίληψη των χωρικών σχέσεων έναντι των δεξιόχειρων. Ωστόσο συχνά παρατηρούνται δυσκολίες σε αυτό το κομμάτι. Αρχικά θα πρέπει πρώτα να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει παθολογικό αίτιο, απευθυνόμενοι σε έναν οπτομέτρη. Οι δυσκολίες στην τήρηση αποστάσεων μπορεί να οφείλονται στο ότι το παιδί δεν βλέπει τι γράφει. Οι ανομοιόμορφες αποστάσεις μπορεί επίσης να οφείλονται σε αδυναμία προσοχής, στη δυνατή πίεση του μολυβιού ή στο ότι το παιδί δεν έχει αισθητοποιήσει ότι οι σωστές αποστάσεις κάνουν το γραπτό ευανάγνωστο.
 • Εικόνα χεριού που μοιάζει με γάντζο. Συχνό φαινόμενο που μπορεί να οφείλεται στη λάθος στάση σώματος και στη μη σωστή τοποθέτηση του χεριού σε σχέση με το χαρτί. Μπορεί να είναι βολικό για το παιδί γιατί βλέπει καλύτερα τι γράφει, αλλά καταπονεί τον καρπό του.
Τεχνικές και προσαρμογές κατά τις δραστηριότητες γραφής :
ü  Σωστή στάση σώματος, κορμός σε ευθειασμό, η πλάτη να ακουμπάει στην καρέκλα. Οι πήχες να ακουμπούν στο τραπέζι, με τους αγκώνες να βρίσκονται σε γωνία περίπου 90ο Τα ισχία, τα γόνατα και οι ποδοκνημικές αρθρώσεις να βρίσκονται σε κάμψη 90ο. Αν τα πόδια δεν ακουμπούν στο πάτωμα, τοποθετούμε κάποιο αντικείμενο (π.χ βιβλίο) ώστε να ακουμπάνε.
ü  Η θέση στην καρέκλα πιο ψηλά, ίσως με τη χρήση μαξιλαριού, ώστε να υπάρχει καλύτερη οπτική επαφή με αυτά που γράφει.
ü  Στο σχολικό πλαίσιο, ο μαθητής θα πρέπει να κάθεται στην αριστερή μεριά του θρανίου, ώστε να μην ενοχλεί και ενοχλείται από τον δεξιόχειρα συμμαθητή του.
ü  Το χαρτί θα πρέπει να είναι τοποθετημένο στην αριστερή μεριά του παιδιού. Όχι παράλληλο με το σώμα, αλλά παράλληλο με το χέρι. Δηλαδή η πάνω αριστερή γωνία να είναι λίγο πιο ψηλά από την δεξιά. Αυτό επιτρέπει στο παιδί να τοποθετεί το χέρι του κάτω από τη γραμμή γραφής. Βλ. εικόνα (α)
ü  Ιδανικό εργαλείο γραφής είναι ένα μολύβι με μαλακή μύτη ή στυλό με ομαλή ροή, που δεν μουτζουρώνει.
ü  Η σύλληψη του μολυβιού να γίνεται περίπου 2,5 – 3,5 εκ. από τη μύτη του μολυβιού, ώστε να επιτρέπει στο παιδί να βλέπει τι γράφει.
ü  Ο καρπός θα πρέπει να είναι σε ευθεία και όχι λυγισμένος, κάτω από τις γραμμή γραφής. Βλ. εικόνα (β)
ü  Το φωτιστικό γραφείου να βρίσκεται από τη δεξιά πλευρά, ώστε να μην γράφει στη σκιά του χεριού του.
ü  Δείχνουμε την ορθή φορά γραφής των γραμμάτων ( από πάνω προς τα κάτω και από τα αριστερά προς τα δεξιά). Ιδανικά, θα πρέπει να δείχνουμε τον σχηματισμό των γραμμάτων χρησιμοποιώντας το αριστερό μας χέρι. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι καλό ποιοτικά, αλλά το σημαντικό είναι το παιδί να μιμηθεί σωστά τις κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να είμαστε πιεστικοί στην τήρηση της φοράς.
Γράφει : Παναγιώτου Κατερίνα, εργοθεραπευτρια  του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» Περιστερίου  του Κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» Πηγή: https://edra.edu.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/item/137-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9
Πηγές : LaurenMilsom (2014). Your Left-Handed Child: Making things easy for left-handers in a right-handed world. Paperback
Rosemary Sassoon (2003). Handwriting - The Way to Teach It. Independent Consultant
Dorothy Latham (2002). How Children Learn to Write: Supporting and Developing Children's Writing in School.  Paul Chapman Publishing
Επίσης ένα εξαιρετικό άρθρο στη διεύθυνση:http://www.proseggisi.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B5/

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011)

Αντί Προλογικών και Εισαγωγικών Ένας συλλογικός τόμος με μελέτες που διερευνούν συστηματικά θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, θέματα δηλαδή που αποτελούν αντικείμενο ευρύτερου προβληματισμού στη Λογοτεχνία, είναι σίγουρο πως μπορεί να λειτουργήσει εναυσματικά για περαιτέρω σκέψεις, αναλύσεις και εκπονήσεις εργασιών. Ο συγκεκριμένος τόμος αποτελείται από 17 κείμενα που φαινομενικά δεν έχουν μεταξύ τους ιδιαίτερη συνάφεια. Στις μέρες μας οργανώνονται και πραγματοποιούνται λογοτεχνικά συνέδρια και ημερίδες με συγκεκριμένη θεματική ή άλλα στα οποία η Λογοτεχνία εντάσ- σεται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτισμικών σπουδών. Σε ένα τέτοιο επιστημονικά παγκοσμιοποιημένο και ομοιογε- νοποιημένο μυθοπλαστικό σύμπαν στοχεύσαμε διαφορετικά, φι- λοξενώντας εργασίες των οποίων ο πλουραλισμός των απόψε- ων και η σοβαρότητα των επιστημονικών τους προσεγγίσεων συνιστά ταυτόχρονα ενημέρωση και αναγνωστική απόλαυση. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές, αλλά και μεταπτυχια- κοί φοιτητές εισηγήθηκαν και κατέθεσαν άρθρα, στα οποία διε- ρευνάται η ευθύνη και η εξουσία των ενήλικων διαμεσολαβητών της Παιδικής Λογοτεχνίας. Γράφω, άλλωστε, και ειδικά γράφω Παιδική Λογοτεχνία, σημαίνει οργανώνω τον κόσμο, εξυφαίνω συστήματα αξιών και μέσα από διαρκείς, φανερές ή σιωπηρά ση- μαίνουσες, διασυνδέσεις ανάμεσα στο κείμενο και τα ιδεολογικά του συμφραζόμενα, διεγείρω προβληματισμούς και ενεργοποιώ αναγνωστικές στάσεις και συμπεριφορές μικρών αλλά και «με- γάλων» παιδιών. Μίμης Σουλιώτης  &Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος Τα πρακτικά στην πηγή:http://afroditi.uom.gr/uompress/themata_paidikis_logotexnias.pdf

Ερευνα του TheBabyWebsite.com, που διενεργήθηκε σε δείγμα 3.000 Βρετανών γονέων, αποκάλυψε ότι το 1/3 αρνείται να διαβάζει στα παιδιά του κλασικά παραμύθια γιατί τα θεωρεί πολύ τρομακτικά

Ιστορίες όπως αυτές της Σταχτοπούτας και της Ραπουνζέλ απορρίφθηκαν από φόβο ότι θα μπορούσαν να αποβούν συναισθηματικά τραυματικές για τα παιδιά τους. Η έρευνα του TheBabyWebsite.com στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι το 1/3 των γονιών αρνήθηκε να διαβάσει την «Κοκκινοσκουφίτσα» γιατί τριγυρίζει στο δάσος μόνη της και βρίσκει τη γιαγιά της στην κοιλιά του λύκου! Ενας στους δέκα λέει ότι το παραμύθι «Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι» πρέπει να αλλάξει όνομα γιατί η λέξη «νάνος» αντί «κοντός» ή «μικρόσωμος» είναι ρατσιστική και δημιουργεί στερεότυπα σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο, η Σάλι Γκόνταρντ Μπλάιθ, διευθύντρια του Ινστιτούτου της Νευροφυσιολογικής Ψυχολογίας στο Τσέστερ, ειδική αναπτυξιολόγος, ισχυρίζεται ότι παραμύθια όπως αυτό της Ραπουνζέλ και της Σταχτοπούτας είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του παιδιού.
Με την αφήγηση τέτοιων βιβλίων το παιδί κατανοεί τα ηθικά διδάγματα και αντιλαμβάνεται -μέσα από την αντιπαράθεση του καλού με το κακό- την ανδρεία και τη δειλία της ανθρώπινης φύσης, τον πλούτο και τη φτώχεια, τη ματαιοδοξία και τη γενναιότητα.Και ενώ τα παραμύθια, μας λέει, ασχολούνται συστηματικά με δύσκολα θέματα, όπως ο θάνατος ενός γονιού στη «Σταχτοπούτα», παράλληλα προετοιμάζουν έμμεσα τα παιδιά για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις και στην πραγματική τους ζωή.Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε, βέβαια, ένα άλλο βασικό προτέρημα αυτών των αναγνωσμάτων: την έμφυτη επιθυμία των παιδιών να υπερισχύει το καλό του κακού. Η κυρία Μπλάιθ αναφέρει: «Τα παραμύθια βοηθάνε το παιδί να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος, όχι μέσα από άμεση παρέμβαση, αλλά μέσα από τη φυσική του εμπλοκή στην ιστορία. Βοηθάνε τόσο στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας όσο και στην κατανόηση των δικών τους συναισθηματικών διλημμάτων με τρόπο φανταστικό και ονειρικό και όχι μέσα από τη συγκεκριμένη διδασκαλία τους».

Στο βιβλίο της «The Genius of Natural Childhood» αναφέρει: «Πέρα από τις δαιμονολογίες για τους νάνους, η ιστορία της Χιονάτης δείχνει ότι κάτω από τις όποιες σωματικές διαφορετικότητες υπάρχουν χαρίσματα όπως αυτό της ευγένειας, της καλοσύνης, της γενναιοδωρίας και προσφοράς προς τον άλλον, που δεν μπορείς να τα βρεις σε κουλτούρες που θεοποιούν τα στερεότυπα του κάλλους και του πλούτου».Σε πολλά παραμύθια (παραδείγματος χάριν στο «Η χρυσομαλλούσα και οι τρεις αρκούδες») ο μικρότερος και ασθενέστερος στην ομάδα είναι αυτός με τον οποίο ταυτίζεται η ηρωίδα, ενώ στο «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» η ματαιοδοξία και η υπερηφάνεια καλύπτονται μέσα από ανούσια, κενά υλικά αγαθά, εμποδίζοντας την κοινή λογική να δράσει. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι σκληρές και ρατσιστικές. Μάλλον φαίνεται να βοηθούν τα παιδιά να κατανοούν πρωτίστως τα κόλπα και τις αδυναμίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς γενικά και δευτερευόντως να αποδεχθούν πολλούς από τους φόβους και τα συναισθήματά τους. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να μάθουν από νωρίς ότι η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη και δίκαιη και ότι υπάρχουν η «αγάπη και η λύπη, ο έρωτας και η απώλεια, η εξέλιξη και η φθορά».

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

EKBI:Αφιερώματα σε μεγάλους λογοτέχνες

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) τιμά μεγάλους Έλληνες λογοτέχνες, οργανώνοντας αφιερώματα (πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες και ειδικές εκδόσεις).
Αφιερώματα των τελευταίων ετών:

Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας! Νίκη Κάντζου-Φυλιώ Νικολούδη

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης «Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας» γραμμένο με ιδιαίτερη ευαισθησία από τους Νίκη Κάντζου και Φυλλιώ Νικολούδη.
«Για όλους τους πρόσφυγες που διασχίζουν θάλασσες και βουνά με αποσκευή την ελπίδα».
Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Παραμύθι της Βούλας Παπαγιάννη "Ο Ακανθούλης

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί από το 1994. Είναι ερευνητικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με βάση τον νόμο 2083/92, και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί βάσει του προεδρικού διατάγματος 100/1994 (ΦΕΚ 78/Α). Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας  και συναρμοδιότητα στη διοίκησή του έχουν το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Πολιτισμού.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας φιλοξενείται στο εικονιζόμενο Πολιτιστικό κτήριο του Δήμου Καλαμαριάς, χάρη στη γενναιοδωρία του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσικής πολιτικής, με άξονα τις παρακάτω βασικές αρχές:
 • Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Προς τον σκοπό αυτόν ακολουθείται αυστηρώς επιστημονική μέθοδος, αποκλείεται επομένως εξαρχής κάθε είδους ιδεολογική προκατάληψη για τις τύχες της νέας ελληνικής γλώσσας.
 • Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν θεωρεί την παρούσα φάση της ελληνικής γλώσσας, συγκριτικώς και απολύτως, ημαρτημένη, και επομένως διορθωτέα με βάση γλωσσικά πρότυπα του παρελθόντος.
 • Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας εκτιμά ότι η καλλιέργεια της νεοελληνικής γλώσσας συντελείται όχι με κανονιστικούς περιορισμούς, αλλά με τη σοβαρή μελέτη της σε όλο το συγχρονικό εύρος και το ιστορικό της βάθος, κυρίως με τη σπουδή υποδειγματικών κειμένων.
Απαρτίζεται από τέσσερα επιστημονικά τμήματα:
 • Λεξικογραφίας
 • Γλωσσολογίας
 • Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας
 • Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Αποστολή του είναι
 • η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας
 • η έρευνα της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής
 • η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας
 • η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας
 • η γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων και του αποδήμου ελληνισμού
 • η ενίσχυση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό. Πηγή/σελίδα Κέντρου http://www.greeklanguage.gr/node/29